Mobilitat Sostenible UPV


Per fi, tenim el nostre propi reglament de circulació i estacionament. Una norma que ens acosta més al model de campus a què aspirem.


A la UPV hem decidit, com a Oslo, Estocolm i Hèlsinki, ser respectuosos amb el medi ambient, amants de les bicicletes, amables amb el vianant, cicloenrotllats, enamorats del patinet i del transport públic, amb trànsit ordenat i entorn cordial.

La Universitat Politècnica de València és una institució compromesa amb el medi ambient i, en concret, amb la mobilitat sostenible, que no sols té la responsabilitat de gestionar i minimitzar l'impacte ambiental que genera, sinó d'assumir el seu paper exemplificador amb la societat.Reglament de Circulació i Estacionament de la UPV

El Reglament és d'aplicació als campus d'Alcoi, Gandia i Vera de la Universitat Politècnica de València, que es consideren campus de preferència de vianants, on puguen conviure vianants amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal i on la circulació de vehicles de motor queda restringida als vials previstos a tal ús.
upv


per a
VIANANTS

Els campus de la UPV són d'ús de vianants preferentment. Les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal podran circular pels campus sempre que respecten els vianants i s'adeqüen al pas humà. La finalitat d' aquest reglament és establir pautes bàsiques de respecte i convivència entre els diferents modes de transport permesos.
upv


per a
BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

Les bicicletes i vehicles de mobilitat personal, com els patinets, podran circular pels campus adequant-se al pas humà, sense excedir els 10 Km/h i guardant una distància mínima de seguretat. Quan les condicions no ho permeten, hauran de descendir del seu vehicle i circular caminant. Hi ha aparcaments específics per a les bicicletes que també podran ser utilitzats pels patinets.
upv


per a
VEHICLES DE MOTOR I CICLOMOTORS

No es pot circular amb aquest tipus de vehicles per l'interior del campus, excepte amb autorització expressa. La velocitat dels vehicles pels vials de circulació existents al campus no excedirà dels 30 Km/h. Quan circulen per vials d'accés a aparcaments, adequaran la seua velocitat al pas humà, sense excedir els 10 Km/h. No es pot estacionar motocicletes en zones no habilitades a aquest fi.
upv


per a
PROVEÏDORS I EMPRESES EXTERNES

Les empreses contractistes de la UPV han de conèixer, respectar i complir el present Reglament. Es podran establir clàusules en el seu contracte que penalitzen el seu incompliment. Els vehicles aliens a les empreses contractistes hauran de sol·licitar l'autorització de la UPV per a les operacions de càrrega i descàrrega.


Segueix-nos en les nostres xarxes socials
en la setmana internacional de la mobilitat sostenible

#movilidadsostenibleUPVcampus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
Universitat Politècnica de València © 2019
EMAS upv